Zadanie
#1
Zamieszczam  jedno zadanie (może dla nie których stare) ale chciałbym je przeanalizować z Wami ponieważ mam kilka pytań proszę o sugestie i podpowiedzi.

Firma „Pirofor” Białystok chce nadać do przewozu 13000 litrów preparatu do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych „Kret” charakteryzującego się następującymi właściwościami: temperatura wrzenia wynosi 35º C, a temperatura zapłonu 10º C i wywołuje martwicę skóry po czasie narażenia 40 minut.
Ta sama firma ma zamiar przewieźć 12000 kg preparatu nieorganicznego stałego do usuwania kamienia kotłowego „Purus”, charakteryzującego się następującymi właściwościami: działaniem żrącym wywołującym martwicę skóry po czasie narażenia 50 minut oraz ulega samonagrzewaniu które przechodzi w samozapalenie w temperaturze 140º C.
Produkty mają być dostarczone do firmy „OMEGA” Poznań.
Odbiorca wymaga,aby przyjąć sposób przewozu w cysternie.


Do każdego produktu określ:
a) Numer UN, prawidłową nazwę przewozową, klasę, grupę pakowania oraz kod klasyfikacyjny
b) dla każdego z podanych powyżej produktów, podaj kod cysterny spełniającej najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych
c)Który z powyższych produktów może być przewożony w cysternie o kodzie L21DH
d)Odbiorca wymaga aby produkty były dostarczone w jednej jednostce transportowej


 1. - Jakiej kategorii pojazdów ( zakładając minimum wymagań) należy użyć przy realizacji tego transportu- Podaj oznakowanie jednostki transportowej

e) Sporządź dokument przewozowy dla przewożonych materiałów niebezpiecznych


f) wymień pozostałe wymagane przepisami ADR dokumenty, które powinny znajdować się w pojeździe podczas przewozu,


g)Zakładając,że przewóz jest realizowany w cysternie odejmowalnej wykonanej 15czerwca 2003roku podaj czy na tabliczce znamionowej lub cysternie jest wymagane naniesienie inforamcji dotyczącej
          • nazwy właściciela lub użytkownika,
          • kodu cysternyRozwiązanie


Dane:
Towar „Kret” 13000 litrów,
Temp. wrzenia 35º C,
Temp. Zapłonu 10º C, klasa 3 I PG
martwica skóry 40 min. klasa 8 II PG


Zgodnie z właściwościami tego materiał przyporządkowujemy go na podstawie tabeli 2.2.3.1.3 do klasy 3 I grupy pakowania. Posiada on również właściwości dla klasy 8 II grupy pakowania. Na podstawie tabeli pierwszeństwa zagrożeń 2.1.3.10 przyporządkowujemy go do klasy 3(8) I PG


Zgodnie z wykazem pozycji zbiorczych 2.2.3.3 przyporządkowuje produktu do UN 2924


Dane:
12000 kg
Nieorganiczny stały S4
Martwica skóry = 50 min, klasa 8 II PG
samonagrzewnie i samozapalnie w tem.140º C, SC 4


Zgodnie z właściwościami tego materiał przyporządkowujemy go na podstawie 2.2.42.1.8 do klasy 4 II grupy pakowania. Posiada on również właściwości dla klasy 8 II grupy pakowania. Na podstawie tabeli pierwszeństwa zagrożeń 2.1.3.10 przyporządkowujemy go do klasy 4(8) II PG


Zgodnie z wykazem pozycji zbiorczych 2.2.42.3 przyporządkowuje produktu do UN 3192

A)
UN 2924 MATERIAŁ ZAPALNY ŻRĄCY I.N.0.,3(8),I,(C/E) ,FC
UN3192 MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY, 4.2(8),II,(D/E), SC4


Jeśli tutaj popełniłem błąd to ciąg dalszy zadania jest źle. Dlatego proszę o wskazówki czy dobrze sklasyfikowałem te dwa produkty. Wtedy będę mógł wrzucić ciąg dalszy zadania do konsultacji.
Mam jeszcze jedno pytanie związane z kodem klasyfikacyjnym jak powinien prawidłowo być zapisany czy moja forma jest poprawna?
Odpowiedz
#2
O.K.

To niejasne: do klasy 4(8) II PG
Odpowiedz
#3
B)
Zgodnie z Tabelą A działu 3.2 kolumna 12 kod cysterny spełniającej najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych to L10CH natomiast dla UN 3192 to SGAN
C)
Zgodnie z 4.3.4.1.2 zastosowaniem racjonalnym cystern możemy tylko załadować UN 2924 do cysterny o kodzie L21DH.
D)
Załadunek na jednostkę transportową o sztywnej zabudowie w opakowania zewnętrzne zgodnie z instrukcją pakowania P001 oraz P002
Oznakowanie jednostki transportowej z przodu i z tyłu tablicami barwy pomarańczowej zgodnie z 5.3.2.1.1
E)
DP.........z dnia.....
UN 2924 MATERIAŁ ZAPALNY ŻRĄCY I.N.0.,3(8),I,(C/E)
13000 litrów,
UN3192 MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY, 4(8),II,(D/E)
12000 kg,
Nadawca: „Pirofor” Białystok,
Odbiorca: „Omega” Białystok,
F)Zgodnie z 8.1.2
-dokument przewozowy5.4.1,
- instrukcje pisemne określone w 5.4.3
- dokumenty tożsamości wszystkich członków załogi pojazdu zgodnie z 1.10.1.4.
- zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy określone w 8.2.1;
G)
Tutaj nie jestem w 100% pewien czy konkretnie o to chodzi
Zgodnie z tabelą z 6.8.2.6.1 nazwa użytkownika/właściciela oraz kod cysterny wykonanej 15 czerwca 2003 roku nie musi posiadać takich informacji na tabliczce znamionowej bądź cysternie.
Odpowiedz
#4
Całkowite poplątanie z pomieszaniem.
Odpowiedz
#5
Mh..Wcale mnie to nie dziwi no ale może trochę więcej konkretów?
Odpowiedz
#6
Moim zdaniem zadanie jest źle ułożone.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości