Zadanie z egzaminu
#1
Firma „XYZ” Warszawa zakupiła od firmy „ABC” Kraków materiał niebezpieczny o numerze UN 2502. Towar ma być przewożony cysterną stałą. Materiał nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Podaj:

a) kod cysterny spełniającej najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych,

b) prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej,

c) maksymalny dopuszczalny stopień napełnienia dla cysterny o minimalnych wymaganiach konstrukcyjnych, przyjmując gęstość względną w temperaturze 15 stopni Celsjusza d15 = 996,8 kg/m3, w temperaturze 50 stopni Celsjusza d50 = 973,9 kg/m3. Średnia temperatura cieczy w trakcie napełniania wynosi tf = 20 stopni Celsjusza. Uwzględnij oblizczenia.

d) sporządź dokument przewozowy, podając maksymalną ilość materiału jaką można przewieźć w cysternie, przyjmując, że pojemność maksymalna cysterny wynosi 10000 litrów,

e) pozostałe dokumenty, które powinny znajdować się w jednostce transportowej w trakcie realizacji tego przewozu.

Proszę podać podstawę prawną do każdej udzielonej odpowiedzi.
Odpowiedz
#2
Zadanie jest jednym z łatwiejszych. Kiedyś trzeba było przewieźć konia, który zdechł zarażony podanym wirusem.


Firma „XYZ” Warszawa zakupiła od firmy „ABC” Kraków materiał niebezpieczny o numerze UN 2502. Towar ma być przewożony cysterną stałą. Materiał nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Podaj:
a) kod cysterny spełniającej najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych,
b) prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej,
c) maksymalny dopuszczalny stopień napełnienia dla cysterny o minimalnych wymaganiach konstrukcyjnych, przyjmując gęstość względną w temperaturze 15 stopni Celsjusza d15 = 996,8 kg/m3, w temperaturze 50 stopni Celsjusza d50 = 973,9 kg/m3. Średnia temperatura cieczy w trakcie napełniania wynosi tf = 20 stopni Celsjusza. Uwzględnij obliczenia.
d) sporządź dokument przewozowy, podając maksymalną ilość materiału jaką można przewieźć w cysternie, przyjmując, że pojemność maksymalna cysterny wynosi 10000 litrów,
e) pozostałe dokumenty, które powinny znajdować się w jednostce transportowej w trakcie realizacji tego przewozu.
Proszę podać podstawę prawną do każdej udzielonej odpowiedzi.

ROZWIĄZANIE:

A. Kod cysterny L4BN – kolumna 12 tabeli A dla UN2502
B. Oznakowanie jednostki transportowe: z przodu i z tyłu tablice z numerami: 83/2502 -
kolumna 1 i 20 tabeli A, (5.3.2.1.6) + nalepki nr 8 i 3 na bokach i z tyłu cysterny (5.3.1.4.1)
C. Max stopień napełnienia 4.3.2.2.1 (b):
Obliczenie współczynnika objętościowego rozszerzenia cieczy
w przedziale temperatury pomiędzy 15 °C i 50 °C – (α)
α = d15-d50 / 35 x d50
α = 996,8 - 973,9 / 35 x 973,9 = 22,9 / 34086,5 = 0,0006718

Obliczenie maks. stopnia napełnienia cysterny:
SN= 98 / 1+ 0,0006718 x (50-20) = 98 / 1,020154 = 96,0639227 (96%)
D.
DP nr……….. z dnia…………..
UN2502 CHLOREK WALERYLU, 8(3), II, (D/E)
9600 litrów
Nadawca: Firma ABC ADRES….
Odbiorca: Firma XYZ, ADRES…..
E. 8.1.2
- dokument przewozowy określony w 5.4.1,
- instrukcje pisemne określone w 5.4.3
- dokumenty tożsamości wszystkich członków załogi pojazdu, zawierające ich fotografie, zgodnie z 1.10.1.4.
- zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy określone w 8.2.1;
- świadectwo(a) zatwierdzenia (dopuszczenia) pojazdów do przewozu niektórych TN (FL)
Odpowiedz
#3
No tak do najtrudniejszych nie należy ale przeanalizowanie go pozwala utrwalić wiedzę chociaż mi się udało popełnić błąd .....Wynikający oczywiscie z niewiedzy i pospiechu. Bardzo bym prosil o treść tego zadania z koniem Big Grin Spróbuję może coś z niego wyjdzie
Odpowiedz
#4
(12-06-2017, 05:02 PM)Piotrrr napisał(a): No tak do najtrudniejszych nie należy ale przeanalizowanie go pozwala utrwalić wiedzę chociaż mi się udało popełnić błąd .....Wynikający oczywiscie z niewiedzy i pospiechu. Bardzo bym prosil o treść tego zadania z koniem Big Grin Spróbuję może coś z niego wyjdzie
Zadanie z 28.11


Firma ABC nadała 250 litrów materiału niebezpiecznego o numerze UN 1908 w kanistrach z tworzywa sztucznego. Odbiorcą towaru jest firma XYZ z Gdańska. Materiał powoduje całkowitą martwicę skóry po czasie narażenia 40 minut i obserwacji trwającej 10 dni. Materiał ten został zaliczony do kategorii 2 toksyczności przewlekłej zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008/WE. Odbiorca chciałby skorzystać z wyłączenia ze względu na małą ilość towaru.
a) Podaj klasę produktu, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania i określ, czy towar zagraża środowisku.
b) Określ maksymalny stopień napełnienia oraz minimalną ilość kanistrów, którą należy przygotować do wysyłki tego materiału, zakładając, że kanistry należy napełnić maksymalnie i fakt, że produkt wrze w temperaturze 90 stopni Celsjusza.
c) Podaj kod opakowania oraz przedstaw oznakowanie certyfikacyjne. Czy opakowanie powinno być wyposażone w odpowietrzenie?
d) Określ oznakowanie sztuki przesyłki i jednostki transportowej.
e) Sporządź dokument przewozowy.
f) Określ wyposażenie, które powinno być przewożone w jednostce transportowej.
Odpowiedz
#5
A)
Zgodnie z tabelą A, dział  3.2 UN 1908 to klasa 8, kod klasyfikacjyny C9. Z podanych właściwości wynika, że towar należy do II GP zgodnie z 2.2.8.1.6 (b)
B)
Stopień napełnienia opakowania tego produktu przy temperaturze wrzenia 90 stop. wynosi 92% na każde opakowanie.  Tabela 4.1.1.4(a)
C)
Kod opakowania dla kanistrów z tworzywa sztucznego to 3H1 lub 3H2.   Dział 6.1.4.8
Oznakowanie certyfikowane nie jest wymagane na kanistrach. Chyba, że będą zapakowane w skrzynie bądź opakowanie zbiorcze to wtedy (skrzynie) muszą mieć symbol opakowania certyfikowanego.
Opakowanie nie posiada odpowietrznika.
D)
Kanistry powinny być oklejone nalepką ostrzegawczą nr 8 co wynika z kolumny nr 5 tabeli A dział 3.2 bądź może być stosowany nieścieralny nadruk z wymaganą nalepką.  5.2.2.1.2
Ilość towaru zdeklarowana do przewozu nie wymaga oznakowania pojazdu zgodnie z działem 5.3.2 
Towar należy do "2" kategorii transportowej (333)  i można go przewieść na wyłączeniu zgodnie z 1.1.3.6 
E)
DP..........nr...........z dnia...........
UN 1908 CHLORYN, ROZTWÓR,8,II,(E) 250 Litrów
"Przewóz zgodny z 1.1.3.6"
Nadawca : "ABC".......
Odbiorca"   XYZ"........ Gdańsk
F)
Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne zgodnie z 1.1.3.6 powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnicę o poj. 2 kg. Dział 8.1.4.2
Klin pod koła.
Kamizelka ostrzegawcza.
Odpowiedz
#6
Aby zadanie było zaliczone musi być prawidłowo w 100% rozwiązane, lecz Twoje rozwiązanie zawiera sporo błędów.
Odpowiedz
#7
. Proszę o kilka wskazówek
Odpowiedz
#8
(12-08-2017, 09:02 PM)Piotrrr napisał(a): Pańską krytykę znoszę zawsze z pokorą.  W punkcie B nie podałem minimalnej liczby opakowań.
.
Proszę o kilka wskazówek

Brak rodzaju i ilości opakowań.
Brak przykładowego kodu opakowania, ponieważ kanistry muszą być certyfikowane.
Brak dopisku w dokumencie, że materiał zagraża środowisku.
Od wielu lat w DP nie pisze się: przewóz zgodny z 1.1.3.6
Niewymagany klin, kamizelka.
Brak informacji o minimalnej ilości kanistrów.
Odpowiedz
#9
(12-09-2017, 05:06 AM)Administrator napisał(a):
(12-08-2017, 09:02 PM)Piotrrr napisał(a): Pańską krytykę znoszę zawsze z pokorą.  W punkcie B nie podałem minimalnej liczby opakowań.
.
Proszę o kilka wskazówek

Brak rodzaju i ilości opakowań.
Brak przykładowego kodu opakowania, ponieważ kanistry muszą być certyfikowane.
Brak dopisku w dokumencie, że materiał zagraża środowisku.
Od wielu lat w DP nie pisze się: przewóz zgodny z 1.1.3.6
Niewymagany klin, kamizelka.
Brak informacji o minimalnej ilości kanistrów.

Witam,

Czy chodzi o kanistry 3H1 min 5 szt  ( 60l *0.92=55.2) 60l wynika z P001 wiec 250/55.2=4.53=5

Odpowietrzenia nie trzeba.
Odpowiedz
#10
ROZWIĄZANIE
A)
Na podstawie 2.2.8.1.6 (b) materiał jest zaliczony do II grupy pakowania
Na podstawie 2.2.9.1.10.5 (a) materiał zagraża środowisku
UN1908, klasa 8, kod klasyfikacyjny C9, GPII – tabela A
B)
Stopień napełnienia kanistra określa: 4.1.1.4. Dla temp. Wrzenia 90 st. C. wynosi on 92%.
Aby w kanistrze umieścić 50 litrów materiału jego pojemność powinna wynosić: 50:0,92= 54,35 l czyli  55 l
Minimalna liczba kanistrów: 5 sztuk po 50 litrów materiału
C)
Kod opakowania 3H1. Przykładowe oznakowanie certyfikacyjne: 3H1/Y1,4/150/17/PL/COBRO-12345, na opakowaniu powinien być umieszczony również miesiąc produkcji kanistra.
Opakowanie nie musi posiadać odpowietrzenia.
D)
Kanister powinien być oznakowany napisem UN1908 oraz powinna być umieszczona nalepka nr 8 i znak zagrożenia dla środowiska.
Jednostka transportowa nie musi być oznakowana, ponieważ materiałowi przypisano 2 kategorię transportową.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości