Egzamin DGSA
#1
Kilka pytań z egzaminu 21.11.17


Szkoleniu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych podlega:

A. Pracownik stacji napełniający zbiorniki pojazdów
B. Każda osoba, która przewozi towary niebezpieczne
C. Pracownicy dokonujący załadunku towarów niebezpiecznych na pojazdy

Grupy pakowania nie posiadają:


A. Materiały samoreaktywne z wyjątkiem materiałów podobnych do materiałów samoreaktywnych
B. Nadtlenki organiczne
C. Pestycydy zaliczone do klasy 3

Grupę pakowania posiadają:

A. Wszystkie materiały samoreaktywne
B. Niektóre materiały o kodzie klasyfikacyjnym SR1
C. Materiały żrące bez zagrożeń dodatkowych

Sztuka przesyłki powinna być zaliczona do Kategorii I Białej, gdy:

A. Wskaźnik transportowy wynosi TI = 0
B. Wskaźnik transportowy wynosi TI = 8
C. Wskaźnik transportowy wynosi TI = 0,04

W dokumencie przewozowym może wystąpić zapis:

A. Próżne opakowanie, 2.1
B. UN1978 Propan, 2.1, (B/D)
C. Próżne naczynie, 2

Kierowca, który nie posiada zaświadczenia ADR może przewieźć w sztukach przesyłki:

A. 50 kg skroplonego chloru
B. 400 litrów benzyny silnikowej UN1203
C. 1000 litrów oleju napędowego UN1202

Pierwsza grupę pakowania posiadają materiały:

A. Piroforyczne
B. Pirotechniczne
C. Samonagrzewające się

Nalepka nr 9:

A. Nie zawsze występuje na sztuce przesyłki zawierającej towar klasy 9
B. Dotyczy materiału UN3082
C. Dotyczy klasy 3

Poniżej pokazana tablica może dotyczyć przewozu (40/1361):

A. Luzem
B. W cysternie
C. W dużym opakowaniu LP

Ogranicznik prędkości powinien posiadać pojazd samochodowy:

A. Który posiada DMC 3,5 tony i został zarejestrowany po raz pierwszy w 2017 r.
B. Zarejestrowany po raz pierwszy w 1988 r., który posiada DMC 16 ton
C. Który posiada DMC 4 tony i został po raz pierwszy zarejestrowany w 2008 r.

Urządzenie do zamknięcia wewnętrznego zaworu odcinającego z bezpiecznej odległości powinny posiadać cysterny:

A. które przewożą UN1964
B. które przewożą UN1965
C. przewożące skroplone gazy palne
Odpowiedz
#2
Szkoleniu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych podlega:

A. Pracownik stacji napełniający zbiorniki pojazdów
B. Każda osoba, która przewozi towary niebezpieczne
C. Pracownicy dokonujący załadunku towarów niebezpiecznych na pojazdy

Grupy pakowania nie posiadają:


A. Materiały samoreaktywne z wyjątkiem materiałów podobnych do materiałów samoreaktywnych
B. Nadtlenki organiczne
C. Pestycydy zaliczone do klasy 3

Grupę pakowania posiadają:

A. Wszystkie materiały samoreaktywne
B. Niektóre materiały o kodzie klasyfikacyjnym SR1
C. Materiały żrące bez zagrożeń dodatkowych

Sztuka przesyłki powinna być zaliczona do Kategorii I Białej, gdy:

A. Wskaźnik transportowy wynosi TI = 0
B. Wskaźnik transportowy wynosi TI = 8
C. Wskaźnik transportowy wynosi TI = 0,04

W dokumencie przewozowym może wystąpić zapis:

A. Próżne opakowanie, 2.1
B. UN1978 Propan, 2.1, (B/D)
C. Próżne naczynie, 2

Kierowca, który nie posiada zaświadczenia ADR może przewieźć w sztukach przesyłki:

A. 50 kg skroplonego chloru
B. 400 litrów benzyny silnikowej UN1203
C. 1000 litrów oleju napędowego UN1202

Pierwsza grupę pakowania GPI posiadają materiały:

A. Piroforyczne
B. Pirotechniczne
C. Samonagrzewające się

Nalepka nr 9:

A. Nie zawsze występuje na sztuce przesyłki zawierającej towar klasy 9
B. Dotyczy materiału UN3082
C. Dotyczy klasy 3

Poniżej pokazana tablica może dotyczyć przewozu (40/1361):

A. Luzem
B. W cysternie
C. W dużym opakowaniu LP

Ogranicznik prędkości powinien posiadać pojazd samochodowy:

A. Który posiada DMC 3,5 tony i został zarejestrowany po raz pierwszy w 2017 r.
B. Zarejestrowany po raz pierwszy w 1988 r., który posiada DMC 16 ton
C. Który posiada DMC 4 tony i został po raz pierwszy zarejestrowany w 2008 r.

Urządzenie do zamknięcia wewnętrznego zaworu odcinającego z bezpiecznej odległości powinny posiadać cysterny:

A. które przewożą UN1964
B. które przewożą UN1965
C. przewożące skroplone gazy palne
Odpowiedz
#3
Ostatnio rozwiązując testy trafiłem na ciekawe pytanie dotyczące zakazu ładowania razem pojazdu/kontenera.
Czy sztuki przesyłki towaru niebezpiecznego klasy 3 mogą być załadowane do jednego pojazdu z towarami klasy 4.1 ?
Zgodnie z tabelą 7.5.2.1 jasno wynika iż mogą. Ale proszę może ktoś rozwiać moje wątpliwości które dotyczą towarów klasy 4.1 Typu B ?
Czy jest to np. wyjątek który nie jest dozwolony?

Pozdrawiam 
Piotrrr
Odpowiedz
#4
(12-21-2017, 06:27 PM)Piotrrr napisał(a): Ostatnio rozwiązując testy trafiłem na ciekawe pytanie dotyczące zakazu ładowania razem pojazdu/kontenera.
Czy sztuki przesyłki towaru niebezpiecznego klasy 3 mogą być załadowane do jednego pojazdu z towarami klasy 4.1 ?
Zgodnie z tabelą 7.5.2.1 jasno wynika iż mogą. Ale proszę może ktoś rozwiać moje wątpliwości które dotyczą towarów klasy 4.1 Typu B ?
Czy jest to np. wyjątek który nie jest dozwolony?

Pozdrawiam 
Piotrrr


Zakazy ładowania razem opierają się na numerach nalepek, a nie numerach klas.
Jeżeli sztuki przesyłki z materiałem samoreaktywnym zaliczonym do klasy 4.1 nie są oznakowane nalepką nr 1, to mogą być ładowane do tego samego pojazdu lub kontenera ze sztukami przesyłki, które zawierają materiały klasy 3.
Materiały samoreaktywne typu B są oznakowane nalepką nr 1 i mogą być ładowane razem tylko z materiałami samoreaktywnymi typu B
Odpowiedz
#5
(12-21-2017, 07:22 PM)Administrator napisał(a):
(12-21-2017, 06:27 PM)Piotrrr napisał(a): Ostatnio rozwiązując testy trafiłem na ciekawe pytanie dotyczące zakazu ładowania razem pojazdu/kontenera.
Czy sztuki przesyłki towaru niebezpiecznego klasy 3 mogą być załadowane do jednego pojazdu z towarami klasy 4.1 ?
Zgodnie z tabelą 7.5.2.1 jasno wynika iż mogą. Ale proszę może ktoś rozwiać moje wątpliwości które dotyczą towarów klasy 4.1 Typu B ?
Czy jest to np. wyjątek który nie jest dozwolony?

Pozdrawiam 
Piotrrr


Zakazy ładowania razem opierają się na numerach nalepek, a nie numerach klas.
Jeżeli sztuki przesyłki z materiałem samoreaktywnym zaliczonym do klasy 4.1 nie są oznakowane nalepką nr 1, to mogą być ładowane do tego samego pojazdu lub kontenera ze sztukami przesyłki, które zawierają materiały klasy 3.
Materiały samoreaktywne typu B są oznakowane nalepką nr 1 i mogą być ładowane razem tylko z materiałami samoreaktywnymi typu B - (4.1+1) tylko z (4.1+1)
Odpowiedz
#6
Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedz
#7
Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedz
#8
(12-21-2017, 07:22 PM)Administrator napisał(a):
(12-21-2017, 06:27 PM)Piotrrr napisał(a): Ostatnio rozwiązując testy trafiłem na ciekawe pytanie dotyczące zakazu ładowania razem pojazdu/kontenera.
Czy sztuki przesyłki towaru niebezpiecznego klasy 3 mogą być załadowane do jednego pojazdu z towarami klasy 4.1 ?
Zgodnie z tabelą 7.5.2.1 jasno wynika iż mogą. Ale proszę może ktoś rozwiać moje wątpliwości które dotyczą towarów klasy 4.1 Typu B ?
Czy jest to np. wyjątek który nie jest dozwolony?

Pozdrawiam 
Piotrrr


Zakazy ładowania razem opierają się na numerach nalepek, a nie numerach klas.
Jeżeli sztuki przesyłki z materiałem samoreaktywnym zaliczonym do klasy 4.1 nie są oznakowane nalepką nr 1, to mogą być ładowane do tego samego pojazdu lub kontenera ze sztukami przesyłki, które zawierają materiały klasy 3.
Materiały samoreaktywne typu B są oznakowane nalepką nr 1 i mogą być ładowane razem tylko z materiałami samoreaktywnymi typu BMoim zdaniem jeżeli towary typu B oznakowane są nalepką nr 4.1 oraz nalepką nr 1 to jasno wynika z tabeli że nie mogą jechać razem w jednym pojeździe/kontenerze z towarami oznakowanymi nalepką nr 3. 
Natomiast towary oznakowane nalepką nr 3 mogą jechać z towarami oznakowanymi nalepką 4.1. Pytanie stworzone tylko i wyłącznie po to żeby odebrać punkt.   
Odpowiedz
#9
Większość pytań ma zadanie odebrać punkt
Odpowiedz
#10
Pytania podobne do tych z ostatniego egzaminu w Warszawie i trochę innych:

Ogranicznik prędkości:
A. W pojeździe FL powinien być ustawiony w taki sposób, aby - po uwzględnieniu jego
technicznej tolerancji - pojazd nie mógł przekroczyć prędkości 90 km/h.
B. Powinien posiadać pojazd EXII, jeżeli jego dmc przekracza 3,5 tony i został zarejestrowany po raz pierwszy w 2008 r.
C. Powinien posiadać pojazd AT zarejestrowany po raz pierwszy w 1988 roku, a jego dmc przekracza 12 ton

Jeżeli podczas przewozu 1000 oleju napędowego, korzystając z wyłączenia 1.1.3.6 wydarzył się wypadek i na skutek oddziaływania materiału niebezpiecznego wymagany był dwudniowy pobyt kierowcy w szpitalu, to:
A. Nie ma obowiązku złożenia właściwej władzy raportu powypadkowego
B. Uczestnik przewozu powinien złożyć raport powypadkowy do WITD
C. Raport powypadkowy składa do WITD Straż Pożarna

1. Pojazd-cysterna może być oznakowany z przodu i z tyłu tablicami pomarańczowymi, które zawierają numery:
A. Wyłącznie, gdy przewozi tylko jeden materiał niebezpieczny
B. Gdy przewozi benzynę silnikowa i olej napędowy
C. Gdy przewozi olej napędowy i paliwo lotnicze do silników turbinowych

2. Gdy pojazd EXIII jest zaopatrzony w nalepki, które nie zawierają grupy zgodności, to oznacza, że przewozi:
A. Różne towary wybuchowe, którym przypisano tę samą grupę zgodności
B. Różne towary klasy 1, którym przypisano różne grupy zgodności
C. Towar wybuchowe należące do tej samej podklasy

3. Jeżeli pojazd EXII jest zaopatrzony w nalepki nr 1.1, to oznacza, że przewozi:
A. Wyłącznie towary zaliczone do podklasy 1.1
B. Towary, które mogą być zaliczone do podklasy 1.4
C. Materiały wybuchowe odczulone ciekłe

4. Pojazd może być oznakowany tablicami pomarańczowymi, które zawierają numery:
A. Tylko gdy realizuje przewóz w cysternie lub luzem
B. Podczas przewozu opakowanych materiałów promieniotwórczych
C. Podczas przewozu bębnów z materiałem klasy 6.1 GPI

5. Pojazd EXII, który przewozi w ilościach wymagających jego oznakowania pomarańczowymi tablicami towary zaliczone do podklasy 1.6 i 1.4 powinien być oznakowany nalepkami numer:
A. 1.4
B. 1.6
C. 1.5

6. Jeżeli kod cysterny przeznaczonej do przewozu materiałów ciekłych zawiera literę B, to oznacza, że jej układ opróżniania składa się z:
A. Trzech zamknięć
B. Dwóch zamknięć
C. Czterech zamknięć

7. Pojazd- bateria o kodzie C300BH:
A. Przeznaczony jest do przewozu gazów skroplonych lub sprężonych
B. Charakteryzuje się maksymalnym ciśnieniem roboczym 300 barów
C. Nie posiada zaworów bezpieczeństwa

8. MEGC o kodzie C333BH
A. Przeznaczony jest do gazów sprężonych
B. Charakteryzuje się maksymalnym ciśnieniem roboczym 333 bar
C. Charakteryzuje się maksymalnym ciśnieniem roboczym 222 bar
 
 
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości