Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 19
» Najnowszy użytkownik: abubi
» Wątków na forum: 9
» Postów na forum: 119

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 3 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 3 Gość(i)

Ostatnie wątki
Szkolenie
Forum: Forum ADR
Ostatni post: Nutrix
11-02-2018, 07:31 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 1,932
Doradca
Forum: Forum ADR
Ostatni post: Nutrix
04-13-2018, 01:48 PM
» Odpowiedzi: 4
» Wyświetleń: 15,440
Budowa cystern i UNO
Forum: Forum ADR
Ostatni post: Nutrix
04-11-2018, 12:24 PM
» Odpowiedzi: 3
» Wyświetleń: 10,393
Egzamin DGSA
Forum: Forum ADR
Ostatni post: Administrator
03-13-2018, 07:02 AM
» Odpowiedzi: 73
» Wyświetleń: 44,555
Zadanie
Forum: Forum ADR
Ostatni post: Administrator
03-04-2018, 03:25 PM
» Odpowiedzi: 5
» Wyświetleń: 7,559
Zadanie z egzaminu
Forum: Forum ADR
Ostatni post: Administrator
02-16-2018, 08:20 AM
» Odpowiedzi: 19
» Wyświetleń: 23,902
Saletra amonowa
Forum: Forum ADR
Ostatni post: Administrator
02-05-2018, 06:06 PM
» Odpowiedzi: 3
» Wyświetleń: 9,957
Papierowe wydanie ADR 201...
Forum: Forum ADR
Ostatni post: Administrator
01-05-2018, 05:18 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 7,596
Opakowanie dla UN 3090 UN...
Forum: Forum ADR
Ostatni post: Administrator
12-16-2017, 06:14 PM
» Odpowiedzi: 3
» Wyświetleń: 12,432

 
  Szkolenie
Napisane przez: Nutrix - 11-02-2018, 07:31 AM - Forum: Forum ADR - Brak odpowiedzi

Mam pytanie co konkretnie należy poruszyć szkoląc z tematu poniżej?
Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.  

Wydrukuj tę wiadomość

  Doradca
Napisane przez: Nutrix - 04-11-2018, 12:27 PM - Forum: Forum ADR - Odpowiedzi (4)

Firma produkująca paliwo sprzedaje go w cysternach ale nie jest przewoźnikiem. Pytanie czy powinna posiadać doradce?

Wydrukuj tę wiadomość

  Budowa cystern i UNO
Napisane przez: Nutrix - 03-24-2018, 06:34 PM - Forum: Forum ADR - Odpowiedzi (3)

Gdzie można znaleźć literaturę (instrukcje, schematy) opisująca budowę i zasade działania cystern np gazowych lub chemicznych a także urządzeń TDT do napełniania i opróżniania zbiorników?

Wydrukuj tę wiadomość

  Zadanie
Napisane przez: Piotrrr - 02-28-2018, 06:16 PM - Forum: Forum ADR - Odpowiedzi (5)

Zamieszczam  jedno zadanie (może dla nie których stare) ale chciałbym je przeanalizować z Wami ponieważ mam kilka pytań proszę o sugestie i podpowiedzi.

Firma „Pirofor” Białystok chce nadać do przewozu 13000 litrów preparatu do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych „Kret” charakteryzującego się następującymi właściwościami: temperatura wrzenia wynosi 35º C, a temperatura zapłonu 10º C i wywołuje martwicę skóry po czasie narażenia 40 minut.
Ta sama firma ma zamiar przewieźć 12000 kg preparatu nieorganicznego stałego do usuwania kamienia kotłowego „Purus”, charakteryzującego się następującymi właściwościami: działaniem żrącym wywołującym martwicę skóry po czasie narażenia 50 minut oraz ulega samonagrzewaniu które przechodzi w samozapalenie w temperaturze 140º C.
Produkty mają być dostarczone do firmy „OMEGA” Poznań.
Odbiorca wymaga,aby przyjąć sposób przewozu w cysternie.


Do każdego produktu określ:
a) Numer UN, prawidłową nazwę przewozową, klasę, grupę pakowania oraz kod klasyfikacyjny
b) dla każdego z podanych powyżej produktów, podaj kod cysterny spełniającej najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych
c)Który z powyższych produktów może być przewożony w cysternie o kodzie L21DH
d)Odbiorca wymaga aby produkty były dostarczone w jednej jednostce transportowej


 1. - Jakiej kategorii pojazdów ( zakładając minimum wymagań) należy użyć przy realizacji tego transportu- Podaj oznakowanie jednostki transportowej

e) Sporządź dokument przewozowy dla przewożonych materiałów niebezpiecznych


f) wymień pozostałe wymagane przepisami ADR dokumenty, które powinny znajdować się w pojeździe podczas przewozu,


g)Zakładając,że przewóz jest realizowany w cysternie odejmowalnej wykonanej 15czerwca 2003roku podaj czy na tabliczce znamionowej lub cysternie jest wymagane naniesienie inforamcji dotyczącej
          • nazwy właściciela lub użytkownika,
          • kodu cysternyRozwiązanie


Dane:
Towar „Kret” 13000 litrów,
Temp. wrzenia 35º C,
Temp. Zapłonu 10º C, klasa 3 I PG
martwica skóry 40 min. klasa 8 II PG


Zgodnie z właściwościami tego materiał przyporządkowujemy go na podstawie tabeli 2.2.3.1.3 do klasy 3 I grupy pakowania. Posiada on również właściwości dla klasy 8 II grupy pakowania. Na podstawie tabeli pierwszeństwa zagrożeń 2.1.3.10 przyporządkowujemy go do klasy 3(8) I PG


Zgodnie z wykazem pozycji zbiorczych 2.2.3.3 przyporządkowuje produktu do UN 2924


Dane:
12000 kg
Nieorganiczny stały S4
Martwica skóry = 50 min, klasa 8 II PG
samonagrzewnie i samozapalnie w tem.140º C, SC 4


Zgodnie z właściwościami tego materiał przyporządkowujemy go na podstawie 2.2.42.1.8 do klasy 4 II grupy pakowania. Posiada on również właściwości dla klasy 8 II grupy pakowania. Na podstawie tabeli pierwszeństwa zagrożeń 2.1.3.10 przyporządkowujemy go do klasy 4(8) II PG


Zgodnie z wykazem pozycji zbiorczych 2.2.42.3 przyporządkowuje produktu do UN 3192

A)
UN 2924 MATERIAŁ ZAPALNY ŻRĄCY I.N.0.,3(8),I,(C/E) ,FC
UN3192 MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY, 4.2(8),II,(D/E), SC4


Jeśli tutaj popełniłem błąd to ciąg dalszy zadania jest źle. Dlatego proszę o wskazówki czy dobrze sklasyfikowałem te dwa produkty. Wtedy będę mógł wrzucić ciąg dalszy zadania do konsultacji.
Mam jeszcze jedno pytanie związane z kodem klasyfikacyjnym jak powinien prawidłowo być zapisany czy moja forma jest poprawna?

Wydrukuj tę wiadomość

  Saletra amonowa
Napisane przez: nowyjacek - 01-22-2018, 07:29 PM - Forum: Forum ADR - Odpowiedzi (3)

Witam.
Mam pytanie o przewóz saletry amonowej UN2067 przez rolników w ilościach powyżej 1000kg.
- czy przewóz saletry amonowej rolniczym środkiem transportu (traktor + przyczepa) po drogach publicznych z hurtowni do gospodarstwa, a potem z gospodarstwa na pole wymaga stosowania przepisów ADR?
- czy dla przewozu saletry amonowej można zastosować jakieś zwolnienie, oprócz 1.1.3.6.?
- czy przewóz saletry amonowej luzem w zasobniku do rozsiewania nawozów w ilości ok. 2000kg jest dozwolony?
- czy taki rolnik przewożący saletrę amonową musi mieć doradcę?
- saletra amonowa to UN2067 i UN2071, a może jeszcze jakiś inny UN?
Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.

Wydrukuj tę wiadomość

  Papierowe wydanie ADR 2017
Napisane przez: Administrator - 01-05-2018, 05:18 PM - Forum: Forum ADR - Brak odpowiedzi

ADR 2017 w wersji papierowej sprzedaje firma Buch-car.
Wysyłają za pobraniem.
Zamówienia tel. 502 255 130

Wydrukuj tę wiadomość

  Opakowanie dla UN 3090 UN 3480
Napisane przez: Piotrrr - 12-15-2017, 06:34 PM - Forum: Forum ADR - Odpowiedzi (3)

Witam,
Chciałbym prosić o wyjaśnienie jednej kwesti dotyczącej oznakowania umieszczonego na opakowaniach do przewoz zużytych baterii. Czy oprócz nalepki nr 9 i UN 3090, UN 3480 nie powinno  być informacji dotyczacej kodu opakowania? Są to powszechnie używane opakowania kartonowe o pojemności 30 kg.

Pozdrawiam
Piotrrr

Wydrukuj tę wiadomość

  Zadanie z egzaminu
Napisane przez: Piotrrr - 12-06-2017, 12:45 PM - Forum: Forum ADR - Odpowiedzi (19)

Firma „XYZ” Warszawa zakupiła od firmy „ABC” Kraków materiał niebezpieczny o numerze UN 2502. Towar ma być przewożony cysterną stałą. Materiał nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Podaj:

a) kod cysterny spełniającej najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych,

b) prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej,

c) maksymalny dopuszczalny stopień napełnienia dla cysterny o minimalnych wymaganiach konstrukcyjnych, przyjmując gęstość względną w temperaturze 15 stopni Celsjusza d15 = 996,8 kg/m3, w temperaturze 50 stopni Celsjusza d50 = 973,9 kg/m3. Średnia temperatura cieczy w trakcie napełniania wynosi tf = 20 stopni Celsjusza. Uwzględnij oblizczenia.

d) sporządź dokument przewozowy, podając maksymalną ilość materiału jaką można przewieźć w cysternie, przyjmując, że pojemność maksymalna cysterny wynosi 10000 litrów,

e) pozostałe dokumenty, które powinny znajdować się w jednostce transportowej w trakcie realizacji tego przewozu.

Proszę podać podstawę prawną do każdej udzielonej odpowiedzi.

Wydrukuj tę wiadomość

  Egzamin DGSA
Napisane przez: Administrator - 12-04-2017, 06:44 PM - Forum: Forum ADR - Odpowiedzi (73)

Kilka pytań z egzaminu 21.11.17


Szkoleniu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych podlega:

A. Pracownik stacji napełniający zbiorniki pojazdów
B. Każda osoba, która przewozi towary niebezpieczne
C. Pracownicy dokonujący załadunku towarów niebezpiecznych na pojazdy

Grupy pakowania nie posiadają:


A. Materiały samoreaktywne z wyjątkiem materiałów podobnych do materiałów samoreaktywnych
B. Nadtlenki organiczne
C. Pestycydy zaliczone do klasy 3

Grupę pakowania posiadają:

A. Wszystkie materiały samoreaktywne
B. Niektóre materiały o kodzie klasyfikacyjnym SR1
C. Materiały żrące bez zagrożeń dodatkowych

Sztuka przesyłki powinna być zaliczona do Kategorii I Białej, gdy:

A. Wskaźnik transportowy wynosi TI = 0
B. Wskaźnik transportowy wynosi TI = 8
C. Wskaźnik transportowy wynosi TI = 0,04

W dokumencie przewozowym może wystąpić zapis:

A. Próżne opakowanie, 2.1
B. UN1978 Propan, 2.1, (B/D)
C. Próżne naczynie, 2

Kierowca, który nie posiada zaświadczenia ADR może przewieźć w sztukach przesyłki:

A. 50 kg skroplonego chloru
B. 400 litrów benzyny silnikowej UN1203
C. 1000 litrów oleju napędowego UN1202

Pierwsza grupę pakowania posiadają materiały:

A. Piroforyczne
B. Pirotechniczne
C. Samonagrzewające się

Nalepka nr 9:

A. Nie zawsze występuje na sztuce przesyłki zawierającej towar klasy 9
B. Dotyczy materiału UN3082
C. Dotyczy klasy 3

Poniżej pokazana tablica może dotyczyć przewozu (40/1361):

A. Luzem
B. W cysternie
C. W dużym opakowaniu LP

Ogranicznik prędkości powinien posiadać pojazd samochodowy:

A. Który posiada DMC 3,5 tony i został zarejestrowany po raz pierwszy w 2017 r.
B. Zarejestrowany po raz pierwszy w 1988 r., który posiada DMC 16 ton
C. Który posiada DMC 4 tony i został po raz pierwszy zarejestrowany w 2008 r.

Urządzenie do zamknięcia wewnętrznego zaworu odcinającego z bezpiecznej odległości powinny posiadać cysterny:

A. które przewożą UN1964
B. które przewożą UN1965
C. przewożące skroplone gazy palne

Wydrukuj tę wiadomość